Nasze klasy

Liceum Ogólnokształcące nr XVI we Wrocławiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół gimnazjalnych

Profil Przedmioty rozszerzone Trzeci przedmiot rozszerzony (do wyboru przez ucznia) Język obcy kontynuacja Drugi język obcy Przedmioty rekrutacyjne
(I F)

Humanistyczny

język polski

historia

przedmiot do wyboru po klasie I

język polski,

wiedza o społeczeństwie,

język angielski, geografia

język angielski język niemiecki lub język francuski język polski

matematyka

historia

język obcy

(I G)

Matematyczno-przyrodniczy

matematyka

biologia

przedmiot do wyboru po klasie I

 

 

 

 

fizyka,

chemia,

geografia,

informatyka,

język angielski

język angielski język niemiecki język polski

matematyka

biologia

język obcy

(I H)

Matematyczno-fizyczny

matematyka

fizyka

przedmiot do wyboru po klasie I

język angielski język niemiecki język polski

matematyka

fizyka

język obcy

(I i)

Biologiczno-chemiczny

biologia

chemia

przedmiot do wyboru po klasie I

język angielski język niemiecki lub język francuski język polski

matematyka

biologia lub chemia

język obcy

 • Przy rekrutacji językiem branym pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.
 • Zajęcia z języków obcych będą się odbywały w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania.
 • Pod koniec klasy pierwszej uczeń wybiera trzeci przedmiot z rozszerzonym programem nauczania w zależności od profilu klasy.
 • Utworzenie grupy dla wybranego przedmiotu z programem rozszerzonym będzie możliwe wówczas, gdy zbierze się piętnastoosobowa grupa. W przeciwnym wypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru.

Opis oddziałów:

Klasa I f

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii.

Język obcy: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski.

Zajęcia uzupełniające: przyroda.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne.

Klasa I g

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, biologii.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I h

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I i

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki lub j. francuski

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

 

 

Ogólnokształcące Liceum nr XVI we Wrocławiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 Dla absolwentów szkół podstawowych

Profil Przedmioty rozszerzone Trzeci przedmiot rozszerzony (do wyboru przez ucznia) Język obcy kontynuacja Drugi język obcy Przedmioty rekrutacyjne
(I A)

Humanistyczny

język polski

historia

przedmiot do wyboru po klasie I

język polski,

wiedza o społeczeństwie,

język angielski, geografia

język angielski język niemiecki lub język francuski język polski

matematyka

historia

język obcy

(I B)

Matematyczno-przyrodniczy

matematyka

biologia

przedmiot do wyboru po klasie I

 

 

 

 

 

fizyka,

chemia,

geografia,

informatyka,

język angielski

język angielski język niemiecki język polski

matematyka

biologia

język obcy

(I C)

Matematyczno-fizyczny

matematyka

fizyka

przedmiot do wyboru po klasie I

język angielski język niemiecki język polski

matematyka

fizyka

język obcy

(I D)

Biologiczno-chemiczny

biologia

chemia

przedmiot do wyboru po klasie I

język angielski język niemiecki lub język francuski język polski

matematyka

biologia lub chemia

język obcy

 

 • Przy rekrutacji językiem branym pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.
 • Zajęcia z języków obcych będą się odbywały w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania.
 • Pod koniec klasy pierwszej uczeń wybiera trzeci przedmiot z rozszerzonym programem nauczania w zależności od profilu klasy.
 • Utworzenie grupy dla wybranego przedmiotu z programem rozszerzonym będzie możliwe wówczas, gdy zbierze się piętnastoosobowa grupa. W przeciwnym wypadku uczeń będzie musiał dokonać innego wyboru.

Opis oddziałów:

Klasa I a

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii.

Język obcy: j. angielski oraz do wyboru j. niemiecki lub j. francuski.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne.

Klasa I b

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, biologii.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I c

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I d

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki lub j. francuski

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Technikum nr 19 we Wrocławiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół gimnazjalnych

 

Profil Przedmioty rozszerzone Język obcy kontynuacja Drugi język obcy Przedmioty rekrutacyjne
(I CT)

Technik informatyk

matematyka

j. angielski

język angielski

 

język niemiecki język polski

matematyka

fizyka

język obcy

(I DT)

Technik informatyk

matematyka

j. angielski

 

język angielski język niemiecki

 

język polski

matematyka

fizyka

język obcy

 • Przy rekrutacji językiem branym pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.
 • Zajęcia z języków obcych będą się odbywały w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania.

Opis oddziałów:

Klasa I ct

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, j. angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Klasa I dt

Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, j. angielskiego.

Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

Technikum nr 19 we Wrocławiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

Profil Przedmioty rozszerzone Język obcy kontynuacja Drugi język obcy Przedmioty rekrutacyjne
(I AT)

Technik informatyk

matematyka

 

język angielski język niemiecki język polski

matematyka

fizyka

język obcy

(I BT)

Technik informatyk

matematyka

 

język angielski język niemiecki język polski

matematyka

fizyka

język obcy

 

 • Przy rekrutacji językiem branym pod uwagę będzie język obcy nowożytny obowiązkowy, z którego ocena znajduje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • W przypadku większej liczby ocen z języków obcych nowożytnych pod uwagę będzie brana ocena wyższa.
 • Zajęcia z języków obcych będą się odbywały w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania.

 Opis oddziałów:

 • Klasa I at
 • Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki.
 • Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.
 • Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.

 

 • Klasa I bt
 • Oddział ogólny z rozszerzonym programem nauczania z matematyki.
 • Język obcy: j. angielski oraz j. niemiecki.
 • Zajęcia dodatkowe: trening kreatywności.